UNDER DEVELOPMENT

SOULBOUND COMPANY LIMITED

OUR PRODUCT

เสื้อยืดราคาส่ง เหมาะสำหรับผู้รับเหมา

เกี่ยวกับองค์กร

บริษัท โซลบาวด์ จำกัด เป็นองค์กรที่มุ่งเสริมสร้างชีวิตให้แก่ผู้บริโภคและสังคม

ด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ทันสมัย

โดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลสำเร็จในการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

และยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ


บริษัท โซลบาวด์ จำกัด87/48-49 ซ.เอกชัย 76 แยก 2 ถ.เอกชัย แขวงบางบอนเขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150ประเทศไทย
Soulbound Company Limited87/48-49 Soi Ekachai 76-2, Ekachai Rd., Bangbon Bangbon BKK 10150Thailand

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-555-310-5764

Call : +66 2 894 44 84Mobile : +66 89 556 5777Fax : +66 2 894 4485

Line ID : SoulboundE-mail : info@soulbound.co.th